Přístroj RAVO ZAPPER

Přístroj RAVO  ZAPPER je multifunkční frekvenční generátor, který  pomáhá tělu likvidovat parazity, bakterie a viry prostřednictvím elektřiny.
Jako první objevil tyto účinky Nikola Tesla, po něm pak přístroj dovedl k dokonalosti a k léčení nemocí pomocí elektřiny Dr. Royal Raymond Rife.
Poté pod nátlakem pokroku nepřejících skupin, upadl přístroj na dlouhá léta v zapomnění. O jeho znovuvzkříšení se zasloužil až americký novinář Barry Lynes v knize Léčba rakoviny,
která fungovala, kde odhalil pravdu o historii vzniku a účincích přístroje. Přístroj RAVO ZAPPER v této konečné podobě představuje významný způsob posilování imunitního systému, vedoucí v naprosté většině k zásadnému
zlepšení funkcí celého organizmu. Naprosto unikátní výsledky byly zjištěny při likvidaci parazitů v těle, ale i bakterií a virů a dokonce se osvědčil v řadě případů i v boji s rakovinou. Způsob využití přístroje vychází z poznatků mnoha vědců, např. již shora zmíněného Dr. Royala Raymonda Rifa,
dále Roberta C. Becka a zejména pak Dr. Huldy Regehr Clarkové, která o tom všem napsala svou první knihu
"Revoluce v léčení nemocí" a ve své nejznámějčí knize "Léčení a prevence všech druhů rakoviny" pak popsala výsledky své odborné činnosti, kde zmínila i práci právě i s tímto frekvenčním generátorem. Postupy při užití Ravo Zapperu jsou absolutně bez vedlejších následků, finančně nenáročné a pracují na jednoduchém principu.
Ošetřovaná osoba, po stanovení diagnózy sedí a v každé ruce drží elektrodu. Obsluhující osoba pak navolí na přístroji podle zjištěného zdravotního problému
příslušný program a po stanoveném časovém limitu dojde k odstranění problémových škůdců v těle. Bylo zjištěno, že každý živý organizmus (tedy i parazity, bakterie a viry) potřebuje ke svému životu vhodné frekvenční prostředí. Pokud tedy navolíme na přístroji program s frekvencí vyšší,
než daný mikroorganizmus ke svému přežití v našem těle potřebuje, zajistíme mu tak podmínky neslučitelné
pro jeho přežití a jednoduchým způsobem ho tak zahubíme.
Pod pojmem parazity, bakterie, viry, si většinou představíme rovnou chorobu, která k nim přísluší, ale výborné výsledky
při užití přístroje byly zjištěny i při ničení takových patogenů, které způsobují např. plísně na rukou i na nohou, ale i ve vlasech
nebo při odstraňování bradavic, kdy po několikaaplikacích došlo k úplnému jejich vymizení. Tato metoda, tj. použití přístroje řady RAVO ZAPPER, se řadí mezi další neinvazivní metody ozdravující náš organizmus.
Přístroj nepatří mezi zdravotnické pomůckyve smyslu příslušných právních předpisů.
Využitím jeho účinků však významnou měrou přispějete k obraně svého imunitního systému.


Dornova metoda

Dornova metoda je jemná manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby, obratle I brány energie šetrně a přesně uváděny do původních správných poloh a tím vyrovnává statiku těla. Provádí se volným a přirozeným pohybem ošetřovaného a jemným tlakem palců, nebo ruky terapeuta. Nedochází k žádným prudkým a nebezpečným pohybům, který by mohly ošetřovanému ublížit.

Autor této metody, Dieter Dorn, „znovuvynalezl“ způsob, jak neuvěřitelně rychle a jemně korigovat vysunuté obratle, vybočení páteře (skolióza, lordóza, kyfóza, spondylóza), bolavá ramena, rozdílnou délku končetin, posunutou kostrč, bolest v kyčli, bolest v kolenou atd. Dieter Dorn, žil v Německu, kde tuto metodu dlouhá léta praktikoval se skvělými výsledky. Je rozšířena také v Belgii, Nizozemsku, Anglii, Itálii, USA.

Dornovu metodu doplňujeme baňkováním a Breussovou masáží. Přitom používáme třezalkový olej, jehož léčivé účinky se spolupodílejí na skvělých výsledcích této metody.Možná nejdůležitějším významem Dornovy metody je ten, že léčí přímo příčinu nemoci, příznaky potom postupně odezní.

Doporučuji:

Bezprostředně po ošetření: 

  • 3 dny bez fyzické zátěže
  • zvýšený příjem tekutin

Kontraindikace: endoprotéza nebo umělý kloub či obratel, brzy po operacích a zlomeninách, osteoporóza v pokročilém stadiu, artróza v pokročilém stadiu, rakovina, Bechtěrevovo onemocnění, operace páteře, revmatoidní artritida, epilepsie (padoucnice) a jiné pravidelně se opakující záchvaty, srdeční arytmie, těhotenství.

 

Breussova masáž

Tato masáž je účinná a jemná metoda uvolňující nervový systém a pohybový aparát, především páteř. Pomáhá uvolnit meziobratlové
prostory a zároveň působí na akupunkturní body a příznivě ovlivňuje dráhu močového měchýře. Působí pozitivně na svaly okolo páteře, a proto se používá
při bolestech zad, kde dokáže uvolnit meziobratlové ploténky a tím ulevit od bolesti, kterou může působit tlak na míšní nerv.
Velmi často se kombinuje s Dornovou metodou. Při masáži se využívá účinku přírodního třezalkového oleje, hedvábného papíru a energetizujících hmatů tak,
aby se olej dostal co nejhlouběji.

I n d i k a c e :

- vhodné k vyrovnání celkové statiky organizmu, uvolňuje psychické, fyzické a energetické bloky
- vyrovnává záda a dbá na správné postavení páteře
- zmírňuje svalovou disbalanci a uvolňuje meziobratlové ploténky
- je vhodná i u starých lidí, dokonce i při prokázané osteoporóze
- prevence onemocnění páteře
- k uvolnění napjatého zádového svalstva.Reflexní masáž - plosky nohou

Reflexní masáž chodidel je metoda, kde zjišťování potíží je zároveň i účinnou terapií. Reflexní masáž se provádí na chodidlech nohou, kde každý orgán, žláza a další fyziologické části těla mají svůj protějšek v reflexním bodě. Stimulací plosek nohou lze povzbudit nečinnosti orgánů, uvolnit napětí a nastolit rovnováhu v celém těle. Reflexní masáž chodidel navazuje na starověké čínské terapie , např. akupunkturu. Je však velice účinná a příjemná. Místo užití jehel se používá pouhý tlak prstů. Na chodidlech existuje množství bodů a zón, které jsou meridiány (energetickými dráhami) propojeny se všemi tělesnými orgány. Stimulací těchto bodů lze pozitivně ovlivnit funkci souvisejících orgánů, povzbudit jejich přirozenou regeneraci, zmírnit jejich bolest nebo je dokonce zcela vyléčit. Reflexní masáž chodidel obnovuje tok životní energie, harmonizuje činnost orgánů, zlepšuje funkci krevního i lymfatického systému, napomáhá organizmu vyloučit toxické látky, posiluje nervovou soustavu, uvolňuje napětí a stres.

 

© Copyright Centrum Věra